Een groendak dat u wilt renoveren? 

Onderhoud van

Extensief groendak

Voor een extensief groendak raden we 2 onderhoudsbeurten per jaar aan, één in het voorjaar en één in het najaar. 

Wat voeren we uit tijdens een onderhoud?

 • Het verwijderen van hoger onkruid, verdorde plantenresten, afgewaaide bladeren en ongewenste hogere vegetatie.
 • Controle van de waterafvoeren.
 • Bij mosvorming wordt een pH-controlemeting uitgevoerd en afhankelijk van de meting wordt er al dan niet bekalkt.
 • Bemesten met een gecoate, langwerkende meststof afgestemd op groendaken.
 • Indien nodig zaaien we kleine kale plekken bij met sedumstekken.
 • Het verwijderen of trimmen van de sedums aan de randen. 

Biodiversiteitsdak 

Bij een biodiversiteitsdak is het onderhoud ook relatief beperkt, maar dit hangt sterk af van de aanwezige beplanting op het groendak. Bij biodiversiteitsdaken is het ook aangeraden zeker minimaal tweemaal per jaar, één keer in het voor- en één keer in het najaar, een onderhoud uit te voeren.

Wat voeren we uit tijdens een onderhoud?

 • Het verwijderen van hoger onkruid, verdorde plantenresten, afgewaaide bladeren en ongewenste hogere vegetatie.
 • Controle van de waterafvoeren.
 • Bij mosvorming wordt een pH-controlemeting uitgevoerd en afhankelijk van de meting wordt er al dan niet bekalkt.
 • Bemesten met een gecoate, langwerkende meststof afgestemd op groendaken.
 • Indien nodig zaaien we kleine kale plekken bij met sedumstekken.
 • Het verwijderen of trimmen van de sedums aan de randen. 
 • Snoeien van de uitgebloeide en verdorde grassen en kruiden in het late najaar of vroege voorjaar. 
 • Het is belangrijk om bij een biodiversiteitsdak ook jaarlijks bij te zaaien. We raden aan dit te doen tijdens het voorjaarsonderhoud. Dat kan ook in het najaar, maar dan hebben kruiden geen kans meer om te bloeien. 

Semi-intensief groendak

Bij een semi-intensief groendak is het onderhoud nog altijd relatief beperkt, dit is sterk afhankelijk van de gekozen vegetatie op het groendak. Bij semi-intensieve groendaken is het nodig om minimaal 2 onderhoudsbeurten per jaar uit te voeren. Omdat we op een semi-intensief dak soms al meer spreken over siergrassen en lage vaste planten is het vaak nodig om vaker onderhoud uit te voeren. Zo wordt er op regelmatige basis bemest en gesnoeid. Deze beplanting heeft ook meer water nodig. 

Wat voeren we uit tijdens een onderhoud?

 • Het verwijderen van hoger onkruid, verdorde plantenresten, afgewaaide bladeren en ongewenste hogere vegetatie.
 • De waterafvoeren controleren.
 • De uitvoering van een pH controlemeting en eventuele bekalking van mosvorming indien nodig.
 • Bemesten met een gecoate, langwerkende meststof.
 • Indien nodig zaaien we kleine kale plekken bij. 
 • Het (bij)snoeien van siergrassen en lage vaste planten. 
 • Het bemesten van de aanwezige vegetatie op regelmatige basis. 

Intensieve daktuin

Het onderhoud van een intensieve daktuin is te vergelijken met het onderhoud van een tuin in volle grond. We raden aan om minimaal 5 onderhoudsbeurten per jaar in te plannen. Afhankelijk van het type beplanting zijn meer onderhoudsbeurten per jaar nodig (bv. bij gazon). 

Wat voeren we uit tijdens een algemeen onderhoud?

 • Het verwijderen van hoger onkruid, verdorde plantenresten, afgewaaide bladeren en ongewenste hogere vegetatie.
 • De waterafvoeren controleren.
 • De uitvoering van een pH controlemeting en eventuele bekalking van mosvorming indien nodig.
 • Bemesten met een gecoate, langwerkende meststof.
 • Indien nodig zaaien we kleine kale plekken bij met sedumstekken. 
 • Het bijsnoeien van de aanwezige vegetatie. 

Wat moet wanneer gebeuren bij het daktuinonderhoud? 

 • In februari wordt de daktuin lenteklaar gemaakt en snoeien we vaste planten, siergrassen, hagen, heesters en bomen. 
 • In april-mei wordt de irrigatie opgestart, eventuele klimplanten op de daktuin of plantbakken worden geleid, en we verwijderen ook het onkruid.
 • In juli volgt een controlemoment van de irrigatie zodat deze zeker niet uitvalt tijdens de warmste zomermaanden. Algemeen standaard onderhoud (vooral wieden) wordt uitgevoerd.
 • In september verwijderen we het aanwezige onkruid en voeren we opnieuw de nodige opvolging uit. 
 • In november sluiten we de irrigatie af en wordt deze ontlucht. 

Wat moet er specifiek voor het gazon gebeuren?

 • In het voor- en najaar wordt een specifieke bemesting gegeven.
 • Behandeling van mos met zeewierkalk.
 • Onkruid dient handmatig verwijderd te worden. 

Wenst u zelf uw groendak te onderhouden? 

U vindt alle nodige materialen op onze webshop!

Wij voeren onderhouden uit voor 

Particuliere daken

De oppervlakte van het dak maakt niet uit. Wij komen met plezier uw groendak- of daktuinonderhoud uitvoeren.

Professionele daken

Bent u syndicus en zoekt u nog een onderhoudsfirma voor uw groendak of daktuin? Naturoof is in staat om alle mogelijke onderhouden uit te voeren. 

Ervaring in onderhoud

10
jaar

Lopende onderhoudscontracten 

>
600

Onderhoudsverslag

Er kan bij elk onderhoudscontract geopteerd worden voor een onderhoudsverslag. Dit is een verslag, opgesteld door ons, waarin we alle opmerkingen, aanbevelingen en fotoreportages in 1 document bundelen en u bezorgen.